Najpoužívanejšie jazyky sveta

Akú jazykovú kombináciu vybrať pre vaše dieťa? Ktoré jazyky „ovládajú“ svet, a ktoré budú dominovať v budúcnosti? Dnešní rodičia majú neskutočne veľký výber jazykových kurzov pre svoje ratolesti.

Žiaľ, jeden cudzí jazyk už nestačí. Pozrime sa teda veľmi letmo na pozíciu niektorých jazykov z pohľadu ich používania vo svete.

Stáva sa už tradíciou, že v poslednej dobe sa dosť často rodičia na nás obracajú s otázkou, akú jazykovú kombináciu vybrať pre svoje deti.

Francúzština, angličtina, ruština, španielčina alebo nemčina? Ktoré z jazykov sú tie najpoužívanejšie, a ktoré budú ich ratolesti vo svojom živote skutočne potrebovať? V bývalom režime to bola slovenčina a ruština, dnes sa škála jazykových kurzov podstatne rozšírila.

Anglický jazyk je už klasicky považovaný za „lingua franca“. Teda jazyk , ktorý pre svoju bežnú komunikáciu používajú členovia iného jazykového kmeňa než je ten anglický. Angličtinu môžeme počuť vo filmoch, hudbe, obchodnej komunikácií, politike a mohol by som pokračovať. Dôležitosť angličtiny ako medzinárodného jazyka stúpla po prvej svetovej vojne. Viac ako polovica členov OSN sa zhodla na jej oficiálnom používaní. Európska únia ustanovila angličtinu ako svoj oficiálny jazyk a všetka komunikácia smerom k členským štátom prebieha práve v angličtine. V 53 krajinách sveta je angličtina uzákonená ako oficiálny alebo preferovaný jazyk. Toto všetko robí angličtinu najdôležitejším jazykom sveta.

Ak sa pozrieme na čísla a porovnáme angličtinu s ďalšími jazykmi, zistíme, že až 20% svetovej populácie používa angličtinu vo svojej komunikácii. V tomto smere už dokonca predbehla aj mandarínsku čínštinu, ktorá sa používa v Číne. Mandarínčina je síce druhý najpoužívanejší jazyk sveta, s počtom približne 1.2 miliardy používateľov, ale nie je automaticky najdôležitejší. Jej využitie je totiž skôr lokálne a nepoužíva sa pri politických či obchodných rokovaniach na medzinárodnej úrovni.

Tretím najdôležitejším jazykom je španielčina. Vďaka jej bežnému používaniu v krajinách Latinskej a Karibskej Ameriky, Severnej Ameriky a Španielska sa postupne dostáva do popredia. S približným počtom 600 miliónov ľudí používajúcich tento jazyk zastáva tretie miesto v rebríčku. Španielčina sa v podobe kreolského jazyka tiež používa aj v niektorých častiach Ázie, napríklad na Filipínach. Ďalšie jazyky na zozname sú: ruština s počtom približne 265 miliónov používateľov, francúzština s 250 miliónmi používateľov a nemčina s počtom približne 200 miliónov používateľov. Pre zaujímavosť, na svete je približne 7 miliónov ľudí používajúcich slovenčinu.

Ak sa teda pozrieme na tieto čísla vychádza nám z toho, že angličtina aj naďalej zostáva najdôležitejším a najpoužívanejším jazykom sveta. Dovolím si tvrdiť, že túto pozíciu nestratí ani v blízkej budúcnosti. Ak sa ma teda rodičia spýtajú na jazykovú kombináciu pre svoje ratolesti, určite by mali uvažovať nad angličtinou a španielčinou. Verím, že tým nič nepokaziaJ

1 Comment

  • Posted 1. júla 2019 6:53 0Likes
    by Eva

    Angličtina je jazyk vedy, techniky, biznisu , internetu, hudby a Hollywoodu. Ale je hlavne najľahšia zo všetkých u nás preferovaných jazykov, a preto zostane No.1, bez ohľadu na legislatívu politiku, EU a pod.

Leave a comment