Jazykové kurzy

Prečo si vybrať
Linguaforum?

Nesľubujeme zázraky, len profesionálny a naozaj individuálny prístup.
Voľba správneho prístupu k študentom je základ. U nás sa nestretnete so všeobecnými kurzami výuky cudzieho jazyka.
Každý kurz je plne individuálny, prispôsobený možnostiam, schopnostiam a cieľom jeho účastníkov.
Naši lektori využívajú moderné učebné moteriály, snažia sa neustále motivovať študentov tak, aby dosahovali neustály pokrok.

Stretnime sa
 • Individuálny a profesionálny prístup
 • Kurzy šité na mieru a pre každý vek
 • Konverzácie
 • Obchodná angličtina
 • Preklady a tlmočenie v cudzích jazykoch
 • Jazykové kurzy pre deti a dospelých v zahraničí
 • Príprava študentov na prijímacie pohovory
Z histórie

Ako to začalo?

Ako jazykové centrum pôsobíme na trhu už od roku 2000. Po skúsenostiach v oblasti jazykov, vyučovania, prekladov a tlmočenia sme v roku 2005 otvorili novú jazykovú školu, ktorá od svojho vzniku až do dnešného dňa úspešne propaguje jazyky a prácu s nimi.
Už takmer 20 rokov je základným kameňom nášho know-how profesionálny a individuálny prístup, ktorým sme sa etablovali na trhu vyučovania cudzích jazykov, prekladov, tlmočenia, inovatívnych a moderných spôsobov práce s jazykmi, organizovania teambuildingových a maerketingových akcií, zabezpečovania jazykových pobytov doma a v zahraničí a mnohých ďalších, na mieru šitých služieb.

Metódy

Ako pristupujeme k výučbe?

 1. Kurzy na mieru, podľa vašich potrieb
 2. Pre každú vekovú skupinu
 3. Moderné študijné materiály
 4. V pohodlí vášho domova
 5. Prídeme k vám aj do práce
 6. Skúsený tím profesionálnych lektorov
Naši študenti

Povedali o nás

So spoločnosťou Linguaforum s.r.o. spolupracujem od roku 2009, keď som nastúpil na pozíciu obchodného riaditeľa v spoločnosti PPA Controll a.s. Spoločnosť Linguaforum zabezpečovala kompletné jazykové vzdelávanie zamestnancov spoločnosti v štyroch jazykoch ako aj prekladateľské služby. Mňa konkrétne pani Pazmányová, riaditeľka spoločnosti, učila ruštinu. Pre spoločnosť ART-Ex kde teraz pôsobím vykonáva spoločnosť Linguaforum technické preklady do angličtiny vždy v dohodnutom termíne a excelentnej kvalite.

Jozef Prevaj

Spolupracujeme už cez desať rokov a viac. Väčšinou sme potrebovali odborné preklady (zmluvy, kontrakty, právne dokumenty).
LINGUAFORUM bola a je vždy rýchle spoľahlivé, odborné a hlavne bezchybné. Želám dlhé pôsobenie.

Ladislav Hodinka

V Linguaforum som dostala cenovo dostupný individuálny prístup, kde potreby klienta sú prvoradé. Patrím k večným študentom, a preto môžem porovnávať. Môžem povedať, že spôsob vysvetlenia anglickej gramatiky, aký poskytujú v Linguaforum je jedinečný a zrozumiteľný aj pre ťažko sa učiacich začiatočníkov. Vyučovanie je veľmi variabilné, človek sa nikdy nenudí a učiteľ dokáže klienta motivovať. Zodpovedne Linguaforum odporúčam.

Jaroslava Bojkovská

So spoločnosťou LINGUAFORUM spolupracujeme dlhodobo už niekoľko rokov. Viac ako 100 zamestnancov sa vzdeláva v oblasti anglického a španielskeho jazyka, či už v skupinách alebo formou “one-to-one” výučby.
V rámci preverovania nadobudnutých jazykových vedomostí zabezpečuje spoločnosť LINGUAFORUM aj pravidelné testovanie našich zamestnancov formou auditov.

Zuzana Valachová