Jazykové kurzy

Prečo si vybrať
Linguaforum?

Nesľubujeme zázraky, len profesionálny a naozaj individuálny prístup.
Voľba správneho prístupu k študentom je základ. U nás sa nestretnete so všeobecnými kurzami výuky cudzieho jazyka.
Každý kurz je plne individuálny, prispôsobený možnostiam, schopnostiam a cieľom jeho účastníkov.
Naši lektori využívajú moderné učebné moteriály, snažia sa neustále motivovať študentov tak, aby dosahovali neustály pokrok.

Stretnime sa
 • Individuálny a profesionálny prístup
 • Kurzy šité na mieru a pre každý vek
 • Konverzácie
 • Obchodná angličtina
 • Preklady a tlmočenie v cudzích jazykoch
 • Jazykové kurzy pre deti a dospelých v zahraničí
 • Príprava študentov na prijímacie pohovory
Z histórie

Ako to začalo?

Ako jazykové centrum pôsobíme na trhu už od roku 2000. Po skúsenostiach v oblasti jazykov, vyučovania, prekladov a tlmočenia sme v roku 2005 otvorili novú jazykovú školu, ktorá od svojho vzniku až do dnešného dňa úspešne propaguje jazyky a prácu s nimi.
Už takmer 20 rokov je základným kameňom nášho know-how profesionálny a individuálny prístup, ktorým sme sa etablovali na trhu vyučovania cudzích jazykov, prekladov, tlmočenia, inovatívnych a moderných spôsobov práce s jazykmi, organizovania teambuildingových a maerketingových akcií, zabezpečovania jazykových pobytov doma a v zahraničí a mnohých ďalších, na mieru šitých služieb.

Metódy

Ako pristupujeme k výučbe?

 1. Kurzy na mieru, podľa vašich potrieb
 2. Pre každú vekovú skupinu
 3. Moderné študijné materiály
 4. V pohodlí vášho domova
 5. Prídeme k vám aj do práce
 6. Skúsený tím profesionálnych lektorov
Naši študenti

Povedali o nás

So spoločnosťou Linquaforum som sa začala učiť anglicky pred 20 rokmi aj z dôvodu, že som sa s pani riaditeľkou Evkou Pázmányovou poznala už dlhšie a potrebovala som sa zdokonaliť a komunikovať aj v práci. Zistila som, že učenie cudzieho jazyka môže prebiehať aj príjemnou formou, dokonca aj vysvetľovanie a predvičovanie gramatiky. Hodiny boli prispôsobované aj mojim potrebám, ak som si potrebovala prejsť prezentáciu, prípadne pripraviť mailovú komunikáciu, Evka bola vždy ochotná pomôcť mi s prípravou.
Po určitom čase som od Evky prešla k „native“ speakrovi Joyemu. Komunikácia bez možnosti zapojenia slovenčiny je tá najlepšia skúsenosť, ako sa posunúť o ďalší level vyššie. Hodiny boli zábavné, preberali sme zaujímavé témy s doplnením gramatických cvičení.
Na spoločnosti Linquaforum si veľmi cením ich ľudský prístup, obrovskú flexibilitu a časové prispôsobovanie sa svojim klientom a v neposlednom rade ich profesionalitu. Odporučila by som každému, kto s s cudzími jazykmi iba začína alebo sa potrebuje zlepšiť, aj tomu kto potrebuje iba zdokonaliť profesionálnu angličtinu.

Petra Babiaková

Naše UX štúdio FlowBakery s jazykovou školou Linguaforum spolupracuje od svojho vzniku prevažne v oblasti prekladu a jazykových korektúr. Profesionálny prístup, flexibilita, ústretovosť a operatívne reakcie zo strany lektorov Linguaforum sú atribúty, pre ktoré túto spoluprácu veľmi ocenujeme.

Martin Vataha

Už 15 rokov spolupracujeme s Linguaforom v rôznych oblastiach. Môžem spomenúť výuku začiatočníkov, až po konverzácie s native speakermi. Výpomoc pri eventoch so zahraničnými
klientami, prípadne zabezpečenie on-line prekladov pre našu firmu. Osobitou oblasťou boli preklady kníh, ktoré naše vydavateľstvo Erad vydáva v rôznych jazykových mutáciách, /česky, anglicky/. V súčasnosti sme potrebovali rýchlo preniknúť do španielčiny a sme vďační za prvotriedneho učiteľa. Myslíme si, že Linguaforum, je živá, flexibilná firma.

Zuzana Boďová

Jazyková škola LINGUAFORUM spolupracuje s našou spoločnosťou Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. od februára 2012.
Jazyková škola zabezpečuje individuálnu a skupinovú výučbu anglického jazyka pre našich zamestnancov na rôznych pozíciách s dôrazom na Business English
konverzáciu.
Prístup jazykovej školy hodnotíme na vysokej profesionálnej úrovni s orientáciou na potreby študentov. Lektori jazykovej školy používajú
moderné výukové metódy s dôrazom na zlepšenie slovnej zásoby a konverzácie. Hodiny prebiehajú v príjemnej a priateľskej atmosfére. Počas
pandémie COVID-19 jazyková škola promptne zabezpečila online vzdelávanie, aby výučba nebola prerušená.
Komunikácia s jazykovou školou je ústretová, vždy ochotne reaguje na naše požiadavky.
S jazykovou školou LINGUAFORUM, s.r.o. sme spokojní a jej služby môžeme odporúčať aj jej ďalším budúcim zákazníkom.

Ing. Monika Pősová, MPH

So spoločnosťou LINGUAFORUM spolupracujeme dlhodobo už niekoľko rokov. Viac ako 100 zamestnancov sa vzdeláva v oblasti anglického a španielskeho jazyka, či už v skupinách alebo formou “one-to-one” výučby.
V rámci preverovania nadobudnutých jazykových vedomostí zabezpečuje spoločnosť LINGUAFORUM aj pravidelné testovanie našich zamestnancov formou auditov.

Zuzana Valachová

V Linguaforum som dostala cenovo dostupný individuálny prístup, kde potreby klienta sú prvoradé. Patrím k večným študentom, a preto môžem porovnávať. Môžem povedať, že spôsob vysvetlenia anglickej gramatiky, aký poskytujú v Linguaforum je jedinečný a zrozumiteľný aj pre ťažko sa učiacich začiatočníkov. Vyučovanie je veľmi variabilné, človek sa nikdy nenudí a učiteľ dokáže klienta motivovať. Zodpovedne Linguaforum odporúčam.

Jaroslava Bojkovská

Spolupracujeme už cez desať rokov a viac. Väčšinou sme potrebovali odborné preklady (zmluvy, kontrakty, právne dokumenty).
LINGUAFORUM bola a je vždy rýchle spoľahlivé, odborné a hlavne bezchybné. Želám dlhé pôsobenie.

Ladislav Hodinka

So spoločnosťou Linguaforum s.r.o. spolupracujem od roku 2009, keď som nastúpil na pozíciu obchodného riaditeľa v spoločnosti PPA Controll a.s. Spoločnosť Linguaforum zabezpečovala kompletné jazykové vzdelávanie zamestnancov spoločnosti v štyroch jazykoch ako aj prekladateľské služby. Mňa konkrétne pani Pazmányová, riaditeľka spoločnosti, učila ruštinu. Pre spoločnosť ART-Ex kde teraz pôsobím vykonáva spoločnosť Linguaforum technické preklady do angličtiny vždy v dohodnutom termíne a excelentnej kvalite.

Jozef Prevaj