Poskytované služby

Vyberte si z našej ponuky

Výuka jazykov

Vyučujeme anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, portugalský, ruský a slovenský jazyk vo všetkých vekových skupinách.
Objavte našu širokú ponuku intenzity výučby a pripravíme vám kurz šitý na mieru.

Preklady & lokalizácia

Radi vám pomôžeme s prekladom (lokalizáciou) vášho všeobecného či odborného textu.
Preklady realizujú kvalifikovaní prekladatelia, ktorí sa špecializujú na konkrétne odborné oblasti, čím zaručujeme významovú a gramatickú správnosť prekladu.

Súdne preklady

Zabezpečíme vám preklad do anglického, ruského, nemeckého, maďarského, portugalského, španielskeho a francúzskeho jazyka vyhotovený súdnym prekladateľom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

Konzekutívne tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie sa často využíva na poradách, školeniach či neformálnych stretnutiach. Tlmočník prekladá krátke úseky (ucelené myšlienky, vety).

Simultánne tlmočenie

Tlmočník prekladá do iného jazyka súčasne s rečníkom. Často sa využíva najmä na konferenciách, kongresoch. Vyžaduje si špecifický druh tlmočníckej techniky, ktorú vám tiež zabezpečíme.

Zahraničné pobyty

Získajte ďalšiu motiváciu na štúdium, ako aj sebaistotu a potvrďte si svoje znalosti v praxi. Poskytujeme krátkodobé a dlhodobé pobytové kurzy, všeobecné alebo so špeciálnym zameraním.