Niekoľko rád, ktoré vám môžu pomôcť v štúdiu anglického jazyka

Často sa ma ľudia pýtajú ako sa správne učiť cudzí jazyk. Pýtajú sa ma na efektívnosť rôznych „zrýchlených„ metód  v štýle „plynulo po anglicky už za 4 mesiace“. Osobne týmto metódam neverím a radšej odporúčam dlhodobejšie a prepracovanejšie štúdium angličtiny. Ponúkam vám zopár rád ako efektívne zvládnuť kurzy anglického, ale aj iného jazyka.

Stanovte si svoj cieľ

Stanovenie si konkrétneho cieľa pri štúdiu jazyka vám dáva väčšiu šancu na úspech. Skúste si sami položiť otázku prečo angličtinu vôbec potrebujete. Aký prínos bude mať tento jazyk vo vašom živote?

Systém štúdia 

Stanovte si postup, nastavte si systém štúdia. Hneď na začiatku je dôležité poznať vašu jazykovú úroveň. Nechajte sa preto otestovať. Zlé zaradenie do kurzu s vyšším jazykovým stupňom než je ten váš bude pre vás demotivujúce a frustrujúce. Tu odporúčame poradiť sa s jedným z našich skúsených lektorov, ktorý vám rád pomôže nájsť ten správny kurz alebo nastaviť vašu výučbu. Ak sa chcete učiť naozaj poctivo a máte za cieľ doviesť vaše vedomosti cudzieho jazyka na najvyššiu možnú úroveň, mali by ste venovať nie len konverzácii ale aj gramatike. Veľa ľudí chce dnes len konverzovať. Lenže ako chcete správne konverzovať, keď neovládate základné pravidlá používania jazyka?

Ako často 

Ako často sa chcete učiť? Koľko času chcete venovať hodinám angličtiny? Podľa našich skúseností je vhodné navštevovať jazykový kurz minimálne dvakrát týždenne. Jedna hodina týždenne nie je postačujúca a výsledky sa budú dostavovať veľmi pomaly. Dôležité je tiež vynechať čo najmenej hodín. Treba si teda kurz nastaviť tak, aby vám časovo vyhovoval.

Začnite myslieť v cudzom jazyku

Naučte sa myslieť v angličtine. S angličtinou sa stretávame v našich životoch každý deň. Stala sa globálnym jazykom. Vnímame ju z reklám, hudby, filmov, sociálnych sietí. Ak chcete vidieť skutočný pokrok vo vašom štúdiu, musí sa angličtina stať trvalou súčasťou vášho každodenného života. Začnite myslieť anglicky, snažte sa pomenovávať veci vo vašom okolí po anglicky. Samomluva alebo samovrava je často považovaná za duševnú chorobu. Avšak nie vždy je tak. Samomluva je znakom potreby pozornosti a koncentrácie. Prejavuje sa u väčšiny ľudí už od detstva. Veľmi častým javom je rozprávanie k sebe samému v duchu. Čiže nie nahlas. Je to stav, ktorý štúdiu jazyka neskutočne pomáha.

Robte chyby

Nebojte sa rozprávať. Veľa ľudí ma akýsi vnútorný blok, keď majú prehovoriť v cudzom jazyku. Boja sa, že povedia niečo nesprávne, urobia veľa chýb. Všetci dobre vieme, že nikto učený z neba nespadol. Preto robenie chýb počas hodín angličtiny je úplne v poriadku. Lektor je ten, kto vás na tieto chyby upozorní. Nebojte sa preto rozprávať aj s chybami. Pomôžete sebe a aj lektorovi, ktorý bude schopný vaše chyby identifikovať.

Čítajte v cudzom jazyku

Čítajte cudzojazyčnú beletriu. Na trhu je v súčasnej dobe veľké množstvo cudzojazyčných kníh. Zohnať si knihu v angličtine je dnes už úplne jednoduchá vec. Poraďte sa s vašim lektorom, ktorý vám určite odporučí vhodnú knihu pre vás.

Počúvajte v cudzom jazyku

Pozerajte anglické televízne kanály. Podobne ako je to v prípade kníh, aj televízia dnes ponúka množstvo možností. Od BBC a CNN až po Netflix, HBOgo a iné. Filmy, seriály a správy sú výborným zdrojom na počúvanie, budovanie si správneho prízvuku a schopnosti počúvania s porozumením.

Domáce úlohy

Robte si domáce úlohy. To že vám lektor zadá domácu úlohu nie je z jeho rozmaru. Domáca úloha je šanca na vaše ďalšie precvičenie si jazyka mimo kurzu. Čo je dôležité je, že dáva lektorovi prehľad o tom ako ste dané učivo zvládli. Homework shouldn’t be a request, it should be a must. – Domáca úloha by nemala byť požiadavkou, mala by byť nevyhnutnosťou.

Odmeňte sa

Je dobré byť na seba kritický a náročný, ale netreba zabúdať aj na pochvalu a odmenu. Pochváľte sa a dajte si odmenu za každý pokrok vo vašom štúdiu. Je jedno či to bude malý pokrok v rámci hodiny alebo úspešné zvládnutie záverečného testu, urobte si radosť a odmeňte sa.  

Začnite už dnes

Nečakajte  a začnite už dnes. Čas beží a nároky zamestnávateľov sa neustále stupňujú. Nezabúdajte však na jednu základnú vec, musíte predovšetkým chcieť vy, musíte mať tú správnu motiváciu. Ukážkovú hodinu a vstupný test máte v Linguaforum zadarmo. Zavolajte alebo napíšte nám. Radi vám pomôžeme, poradíme a nastavíme vašu výučbu podľa vašich očakávaní.

Záverom …

Na záver by som sa rád pozastavil pri slove bilingválny.
Je to jedna z motivácií pre štúdium cudzieho jazyka. Veľmi veľa ľudí sa považuje za bilingválnych. Veľmi veľa kurzov vám sľubuje bilingvalitu.  Z pohľadu lingvistiky je bilingvalita nie veľmi jednoznačný pojem, ktorý vyjadruje akúsi dvojjazyčnosť jedinca. Počas môjho štúdia prekladateľstva a tlmočníctva som túto tému rozoberal s jedným mojim prednášajúcim.  Lingvistika ako taká definuje bilingvalitu ako rovnocennosť dvoch jazykových systémov v každodennej komunikácii jedinca. Podľa tejto definície je bilingválny jedinec schopný používať dva jazyky na rovnakej úrovni. V praxi to znamená, že  cudzí jazyk, ktorý používate by mal byť na rovnakej úrovni ako váš rodný jazyk. Ak to tak nie je, nemôžete sa logicky považovať za bilingválneho človeka. Bilingvalita sa najlepšie dosahuje u jedincoch, ktorí v bilingválnom prostredí vyrastali. Tu hovoríme o zloženej bilingvalite. To sú väčšinou deti, ktoré vyrastali v dvoj a viac jazyčnom prostredí a tieto jazyky považujú za svoje prirodzené. Berte preto s rezervou všetky jazykové kurzy, ktoré vám po ich absolvovaní sľubujú bilingualitu.

Leave a comment