Jazykové úrovne humorne, ich časté a zlé uvádzanie v životopise

Vo väčšine mojich krátkych blogov sa venujem otázkam gramatiky alebo konkrétnych jazykových pravidiel z pohľadu ich sémantického, morfologického alebo syntaxálneho aspektu. Dnešný krátky blog však bude trochu iný.

Nedávno sa mi do rúk dostalo zopár životopisov. Všetky boli od ľudí, ktorí ma poprosili o ich korektúru a doplnenie. Väčšinu týchto ľudí poznám osobne, a teda poznám aj ich jazykovú úroveň.  V bežnej praxi je zaužívané hodnotenie alebo označovanie jazykových stupňov ako A1, A2, B1, B2, C1, C2. Tieto stupne boli navrhnuté a spoločne spadajú pod CEFR, čiže Common European Framework of Reference for Languages. Je to vlastne akési jednotné Európske hodnotenie jazykových stupňov.

V mojej dlhoročnej praxi jazykového lektora a prekladateľa sa práve pri životopisoch stretávam s klamlivým hodnotením jazykovej úrovne, ktoré ašpiranti na jednotlivé pracovné pozície uvádzajú. Dokonca to robia aj ľudia, ktorí sa uchádzajú o pozície jazykových lektorov. Niet sa čo potom čudovať, že jazykové školy stupňujú nároky na nových lektorov a v bežnej praxi vás dnes už bez uvedenia certifikácie alebo úspešného zvládnutia štátnej jazykovej skúšky na pohovor ani nezavolajú. Ako to teda je s jednotlivými jazykovými stupňami a čo vlastne ich označenie v sebe zahŕňa? Pokúsim sa vám to v skrátenej a tak trochu humornej forme objasniť.

Stupeň A1: základný stupeň jazykovej úrovne. Cudzí jazyk vlastne neovládate. Svojou jazykovou úrovňou sa približujete k preplávaniu 2 metrov v bazéne. Na tejto úrovni máte schopnosť napísať akurát vaše meno v cudzom jazyku

Stupeň A2: nadobúdate schopnosť jednoducho reagovať na podnety vášho okolia a vo veľmi jednoduchej forme zabávať ľudí na tému ako je váš vek a obľúbená farba. Na tomto stupni tiež veľmi ľahko odhalíte netrpezlivosť vášho okolia a hlavne ľudí, ktorí daný jazyk považujú za svoj rodný. Budem ale úprimný, kto by mal trpezlivosť komunikovať s niekým, kto má problém zo seba vysúkať niečo viac ako len „Hello, my name is Joey, I am American and my favorite food is hamburger.“

Stupeň B1: dosiahli ste stupeň B. Netreba však zabúdať na fakt, že B neznamená „bilingválny“ alebo „becoming better“. Na tomto stupni si teda do vášho životopisu nepíšte, že ste bilingválni. Tam ani zďaleka ešte nie ste. Na tomto stupni máte schopnosť porozumieť hlavné témy rozhovorov a opísať vaše plány a ciele. Jendým z týchto cieľov by malo byť dosiahnutie úrovne B2

Stupeň B2: Máte schopnosti a vedomosti komunikovať spontánne a plynulejšie. Povedal by som, že môžete pomaly začať s flirtovaním v cudzom jazyku. Váš sexy prízvuk bude určite atraktívny a pomôže vám poraziť vašich súperov :-).

Stupeň C1: Konečne ste dosiahli stupeň kde sa môžete vyjadrovať k širokej škále tém, vytvárať dlhé a zložené vety, aj keď budú často v sebe zahrňovať štylistické nezmysly. Čo je však dôležitejšie a pre mnohých oveľa viac vzrušujúcejšie je fakt, že ste nadobudli schopnosť opravovať anglické posty jazykovo menej zdatných jedincov na Facebooku a Instagrame. Niežeby o to niekto stál, ale vás to na úrovni C1 neskutočne baví.

Stupeň C2: Dosiahli ste úroveň, keď sa dokážete dohovoriť jasne a váš jazykový prejav je viac organizovaný. Dokážete sa vyjadrovať ku komplexným témam. Dokonca sa už viete aj v cudzom jazyku hádať a vstupovať do ostrejších názorových výmen. Z pohľadu vášho lektora sa stávate jeho prípadovou štúdiou na pár ďalších rokov a svojimi jazykovými schopnosťami ho utvrdzujete v tom, že rozhodnutie stať sa jazykovým lektorom bolo správne. Ste na úrovni, keď môžete začať uvažovať nad tým, že sa jedného dna tiež stanete, podobne ako on, jazykovým lektorom.

Na záver by som chcel poprosiť všetkých, aby vo svojich životopisoch uvádzali pravdivé informácie a svojich jazykových schopnostiach. Skúsený lektor dokáže vaše reálne schopnosti odhadnúť v priebehu pár minút. Dokonca mu na to niekedy stačia maximálne dve otázky. Pri pracovných pohovoroch to skúsený HR-rista odhadne na jednom sedení.

Leave a comment