Nekonečné trápenie sa s komplikovaným „the“

Každý jeden študent anglického jazyka má okrem časov, podmienkových viet a pravidiel nepriamej reči ešte jednu nočnú moru. Vetné členy alebo ako sa nazývajú v anglickej gramatike „articles“ môžu skutočne študentov poriadne popliesť. Ako to teda s nimi je?

Angličtina má tri vetné členy. Dva neurčité a jeden určitý.

Používanie neurčitých členov je pomerne jednoduchá záležitosť. Stačí vedieť rozlišovať počítateľné a nepočítateľné podstatné mená. Neurčité členy sa totiž používajú len pri anglických počítateľných podstatných menách v jednotnom čísle a všade tam, kde hovoríme vo všeobecnej rovine. To znamená, že podstatné mená ako „dom, stôl, auto, telefón“ sú počítateľné  a v jednotnom čísle majú neurčitý vetný člen „a“ alebo „an“. Tu si však treba dávať pozor na to, akým písmenom sa podstatné meno začína a ako sa toto písmeno vyslovuje. Podstatné mená začínajúce na samohlásku si privlastňujú člen „an“. Naopak podstatné mená začínajúce na spoluhlásku používajú člen „a“. Opakujem ale, že si treba dávať pozor aj na výslovnosť počiatočných hlások. Ak slovo začína na samohlásku, ale foneticky vyznie ako spoluhláska, treba mu pridať člen „an“.

Z predchádzajúceho je asi jasné, že používanie neurčitých vetných členov nie je až tak komplikované. Skutočná „zábava“ začína pri určitom vetnom člene „the“, ktorý ma presné pravidlá používania.

Keďže ide o určitý vetný člen, znamená to, že ním niečo určujeme alebo niečo konkretizujeme. Pravidlá jeho používania sú však trochu komplikované a veľmi detailné.

Kedy používame určitý člen „the“:

Príklady použitia určitého člena "THE"

Pri politických a iných pozíciách by som chcel upozorniť, že si treba dávať pozor na to, či hovoríme o ich titule samotnom alebo o tom, čo títo ľudia vykonávajú z pohľadu ich pozície.  V tom druhom prípade člen používame. Tiež treba pamätať na to, že ak daný titul alebo názov krajiny obsahuje predložku „of“ alebo názov reprezentuje viac štátov z ktorých sa krajina skladá je potrebné použiť určitý vetný člen.

The Kingdom of Saudi Arabia
The Dutchess of Cornwall
The President of Russia
The United States of America

V modernej tlači a hlavne v tej bulvárnej sa člen často pred tituly alebo názvy krajín s predložkou „of“ nedáva. Nie je to však žiadne nové pravidlo, skôr lenivosť novinárov a úspora miestaJ

Ak sa chcete o určitých a neurčitých členoch dozvedieť viac, kontaktujte nás a dohodnite si u nás jazykový kurz.

Leave a comment