Slovná zásoba – koľko jej v skutočnosti potrebujete?

Schopnosť správne porozumieť a vyjadrovať sa je cieľom snáď každého študenta cudzieho jazyka. V tomto smere je slovná zásoba skutočne nenahraditeľným aspektom. Avšak, koľko slovíčok cudzieho jazyka skutočne potrebujeme?

Dobrá slovná zásoba je odrazovým mostíkom pre všetky oblasti jazykov – čítanie, písanie, počúvanie a samozrejme hovorenie. Veľa študentov cudzích jazykov sa snaží pokryť čo najväčší rozsah slovnej zásoby. V žiadnom prípade nechcem podceňovať jej dôležitosť. Často sa však sám seba pýtam, koľko slovnej zásoby študenti skutočne potrebujú na to, aby sa vedeli dobre dohovoriť?

Dlhé roky bolo učenie slovnej zásoby prehliadané. Našťastie sa v posledných rokoch pohľad na túto časť jazykovej akvizície zásadne zmenil. Okrem možnosti plynulého vyjadrovania sa, umožňuje kvalitná slovná zásoba aj rozvoj ďalších schopností pri štúdiu cudzieho jazyka. Otvára študentom dvere do aspektov jazyka ako je formulovanie správnych vetných konštrukcií alebo používanie správnych výrazov pre určité druhy konverzácie. Rozsiahla slovná zásoba so sebou prináša aj lepšie porozumenie gramatických, lexikálnych či syntaktických aspektov.

Súčasná angličtina zahrňuje približne 171 000 slov a viac ako 47 000 obsoletných slov. Z reálneho hľadiska je pre normálneho človeka a jeho kognitívne schopnosti nemožné zapamätať si všetky, porozumieť im a správne ich používať. Vo svete anglického jazyka používajú „native speakers“ približne od 15 000 do 20 000 slovných rodín, a teda lém. Význam „slovná rodina“ znamená všetky tvary koreňového slova. Teda základné slovo a od neho odvodené tvary, ktoré sa tvoria pomocou predpôn a prípon. Napríklad slovo run môže mať tvar running, ran. Slovo blue môže mať tvar bluest, blueish alebo bluer. Pri určovaní veľkosti slovnej zásoby určujeme teda koľko slovných rodín študent ovláda.
Dostávame sa tak k ďalšej otázke, a tou je či môže študent anglického jazyka obsiahnuť ten istý počet slov ako rodený Angličan či Američan? Pravdepodobne nie. Je všeobecne dokázané, že pokiaľ sa angličtinu učíte mimo anglicky hovoriacej krajiny, vaša slovná zásoba sa bude pohybovať niekde medzi 2500 – 3500 slovami. Ak k tomu pripočítame toľkokrát ignorovanú potrebu každodenného používania anglického jazyka, toto číslo sa môže ešte znížiť na „obyčajných“ 1000 slov.  Dnes je už snáď každému jasné, že používanie cudzieho jazyka na dennej báze je nesmierne dôležité pre zachovanie si určitého štandardu slovnej zásoby. Teraz si určite mnohí z vás spomenuli na dôraz, ktorý dáva váš učiteľ na vypracovanie si domácich úloh.

Dobrou správou však je, že pokiaľ sa zvládnete naučiť približne 800 bežne používaných anglických lém, porozumiete asi 70% bežnej komunikácie.  Treba si uvedomiť, že týchto 800 lém je ďaleko viac dôležitejších ako zbytočné si zapratávanie mozgu inými slovami. Unavený mozog potom stráca schopnosť sa sústrediť na iné aspekty cudzieho jazyka.  Pri štúdiu cudzieho jazyka teda nemusí automaticky platiť, že čím viac slov viete, tým sa ľahšie dohovoríte. Študenti si častokrát zapratávajú mozog zbytočnými slovami. Samozrejme, ak chcete pracovať ako prekladateľ alebo tlmočník, vaša slovná zásoba musí byť ďaleko rozsiahlejšia ako tá, ktorú má turista alebo obchodný zástupca. Zamerajme sa napríklad na slovo house, ktoré má ešte synonymá ako mansion, villa, building, home alebo condo. Pre turistu alebo bežného človeka sú však zbytočné, pretože aj s použitím obyčajného slova house dokážete vyjadriť to čo chce.

 Vrátim sa teda na začiatok mojej úvahy a k otázke, koľko anglických slovíčok skutočne potrebujú študenti? Pre klasického turistu stačí ak zvládne približne 1000 bežne používaných slov. Pre vyšší stupeň konverzácie je to okolo 3500 – 4000 slov a pre študentov študujúcich na anglickej univerzite, a teda na akademickom stupni, približne 8000 – 9000 slov.

Učitelia anglického jazyka by mali dávať dôraz na dôležitosť slovnej zásoby, ale zároveň by nemali zabúdať aj na staré dobré príslovie – všetkého veľa škodí. V posledných rokoch sa potvrdilo, že existujú 3 stupne slovnej zásoby. Prvý zahŕňa základne slová –high frequency words, ktoré sa bežne používajú v každodennej konverzácii. Druhý stupeň sú slová, ktoré sú potrebné na pochopenie komplexných myšlienok na hranici akademického kontextu. Tretí stupeň sú už slová, ktoré sa bežne nepoužívajú a sú skôr špecifického charakteru, napríklad odborná terminológia. Každý učiteľ anglického jazyka by si mal byť vedomý reálnych potrieb svojich študentov a podľa toho nastaviť aj rôznorodosť slovnej zásoby, ktorú chce učiť.

Prajem vám veľa šťastia pri memorovaní slovnej zásoby.

Leave a comment